zamknij

Hala Kronospan

dodano: 3 lata temu


Tyczenie osi fundamentów pod maszynę prasującą.

zamknij

Droga w Koprzywnicy

dodano: 3 lata temu


Inwentaryzacja powykonawcza drogi w miejscowości Koprzywnica.

zamknij

Zjazd z DK nr 9 w Nowej Dębie

dodano: 3 lata temu


Kompleksowa Obsługa Inwestycji polegającej na przebudowie zjazdu z drogi krajowej nr 9 w Nowej Dębie.

zamknij

Tyczenia domów jednorodzinnych

dodano: 3 lata temu


Tyczenie obiektów budowlanych - domów jednorodzinnych.

MAPY

DO CELÓW PROJEKTOWYCH

EWIDENCJA GRUNTÓW

I WSZELKIE PRACE Z TYM ZWIĄZANE

WYTYCZENIA I INWENTARYCJE

POWYKONAWCZE

Oferujemy:

Oferta

Głównymi produktami naszej firmy są:

  • mapy do celów projektowych wykorzystywane w pracach projektowych dróg, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych oraz obiektów kubaturowych

  • prace realizacyjne: tyczenia budynków i budowli, dróg, chodników i innych elementów zagospodarowania terenu, sieci uzbrojenia terenu a także budowli wodnych np. wały przeciwpowodziowe

  • obsługa geodezyjna różnego rodzaju inwestycji: budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego – hale produkcyjne, dróg i mostów oraz sieci uzbrojenia terenu itp. 

  • inwentaryzacje powykonawcze takich przedsięwzięć jak: domy jednorodzinne, wodociągi, sieci kanalizacyjne, światłowodowe, drogi i obiekty drogowe, mosty

  • prace związane z ewidencją gruntów – podziały i rozgraniczenia nieruchomości, geodezyjne dokumentacje do celów prawnych


Jesteśmy otwarci na poszerzenie palety naszych usług o nowe, wynikające z rozwoju i zapotrzebowań rynku. Planujemy m.in. czynny udział w procesach budowlanych w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem budowy dróg i sieci kanalizacyjnych.

O szerokim zakresie naszej oferty świadczy współpraca z firmami:

  • projektowymi – PROMOST Consulting, ToMar - DROG specjalizujących się w branży drogowej oraz AA Projekt, SKARPA s.c., ARCADIS, Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania KOWALCZYK ARCHITEKCI oraz wieloma innymi.

  • budowlanymi - EUROVIA, DROKAM, MOLTER, PPHU AGRO BAZA, LISBUD s.c., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o.o. w Mielcu, Zakład Zadrzewień, Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

Dla firm tych wykonujemy prace pomiarowe. Dzięki temu zlecenia, których się podejmujemy wykraczają poza teren naszego powiatu i jego okolic.

Naszym założeniem jest poszerzenie zakresu tej współpracy i rozwój w tym właśnie kierunku.